Hotel Santa Marina Venezia

Preţuri şi Rezervare > Cerere de disponibilitate > Cerere de confirmare a rezervării

Acest formular, sigur, poate fi utilizat numai după ce aţi primit confirmarea locurilor din partea operatorului nostru, cu data, preţul şi condiţiile de rezervare.
Pentru a confirma rezervarea, este necesar să completaţi câmpurile obligatorii (*) cu datele specificate pe cartea dvs de credit.

NB: Dacă nu aţi trimis cererea de disponibilitate şi nu aţi primit confirmarea din partea operatorului nostru, rezervarea va fi anulată. Operaţia va fi anulată şi dacă datele furnizate nu sunt complete sau cartea de credit nu este abilitată plăţii.

Tranzacţii securizate
Acest site utilizează, pentru confirmarea rezervării cu card de credit, un server securizat conform standardelor mondiale de cifrare Secure Socket Layer (SSL) cu 256 bit.

DATE PERSONALE

Numele de familie *


Prenumele *

Societatea

Adresa *

Localitatea *

Ţara *

Judeţul

Codul poştal

E-mail *

Confirmaţi adresa de e-mail *

Telefonul *

Fax

DATELE ŞEDERII

Data sosirii *

Data plecării *

Adulţi *

Copii (0 - 12 ani)

Tip de cameră

Numărul de camere

Pat suplimentar

* *

Pe numele *

Specificaţii sau cerinţe suplimentare:

DATE CARTE DE CREDIT

Nume, Prenume *

(cum apare pe carte)

Număr *

Tip carte *

Expirare *


Informaţii privind tratamentul datelor personale

În sensul art. 13 din decretul legislativ 196/2003 (codul în materia protecţiei datelor personale), titularul tratamentului vă informează că:
a) tratamentul datelor dumneavoastră personale se va desfăşura în executarea:
1. obligaţiilor contractuale: furnizarea de bunuri şi servicii vizitatorilor,
2. obligaţiilor legale: facturarea, efectuarea de menţiuni şi înregistrări contabile obligatorii, comunicarea cu autorităţile solicitante;
3. comunicării cu instituţiile bancare şi similare pentru activităţile de colectare a creditelor şi pentru celelalte activităţi aflate în legătură cu executarea contractelor;
4. ofertei de servicii în timpul sejurului (servicii de secretariat, livrare a corespondenţei, rezervări de servicii externe) sau după sejur (comunicarea ofertelor speciale, a evenimentelor sau a altor informaţii similare)

Tratamentul va fi realizat prin sisteme manuale şi/sau automatizate capabile de a memora, administra şi transmite datele respective, prin mecanisme logice aflate în strânsă legătură cu scopurile urmărite, pe baza datelor pe care le deţinem şi cu obligaţia din partea dumneavoastră de a ne comunica la timp eventualele corectări, completări şi actualizări;

b) În cazul refuzului dumneavoastră de a consimţi la punctele 1, 2 şi 3 din paragraful a) vor rezulta:
1. imposibilitatea de a crea sau urmări raportul sau de a efectua anumite operaţiuni, dacă datele sunt necesare pentru efectuarea raportului sau a operaţiunii;
2. imposibilitatea de a efectua operaţiuni care presupun comunicarea datelor cu subiecţi aflaţi în legătură funcţională cu executarea acestora;
3. lipsa comunicării datelor către subiecţii care vor participa la activităţi ulterioare şi care nu se află în legătură funcţională cu executarea raportului.

c) datele dumneavoastră vor putea fi comunicate personalului angajat în cadrul societăţii titulare a tratamentului, precum şi:
1. structurilor de găzduire la care vor fi păstrate;
2. consultantului fiscal (pentru partea administrativă);
3. unor întreprinderi publice sau private, precum şi ca urmare a inspecţiilor sau verificărilor;
4. subiecţilor care pot avea acces la datele dumneavoastră în baza dispoziţiilor legale;
5. unor companii externe furnizoare de bunuri sau servicii.

d) în orice moment, vă veţi putea exercita drepturile în raport cu titularul tratamentului, în sensul art. 7 din decretul legislativ 196/2003, pe care îl reproducem integral pentru comoditatea dumneavoastră:

Art. 7. Dreptul de a accesa datele personale şi alte drepturi
1. Persoana interesată are dreptul de a obţine confirmarea existenţei sau a lipsei datelor personale care o privesc, chiar dacă încă nu au fost înregistrate, şi comunicarea acestora într-o formă inteligibilă.
2. Persoana interesată are dreptul de a obţine indicarea:
a. originii datelor personale;
b. finalităţii şi modalităţii tratamentului;
c. logicii aplicate în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice;
d. elementelor de identificare a titularului, a persoanelor responsabile şi a reprezentantului desemnat conform art. 5 alin. 2;
e. subiecţilor sau categoriilor de subiecţi cărora le pot fi comunicate datele personale sau care pot lua cunoştinţă de acestea în calitate de reprezentanţi desemnaţi pe teritoriul Statului, de responsabili sau mandatari.
3. Persoana interesată are dreptul de a obţine:
a. actualizarea, rectificarea sau, când are interesul, completarea datelor;
b. anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor tratate cu nerespectarea legii, inclusiv a celor pentru care nu este necesară păstrarea în legătură cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau tratate ulterior;
c. atestarea faptului că operaţiunile la care se face referire în literele a) şi b), precum şi conţinutul acestora, au fost aduse la cunoştinţa celor cărora datele le-au fost comunicate sau transmise, exceptându-se cazul în care această obligaţie se dovedeşte imposibilă sau presupune utilizarea unor mijloace evident disproporţionate în raport cu dreptul protejat.
4. Persoana interesată are dreptul de a se opune, în tot sau în parte:
a. pentru motive legitime tratamentului datelor personale care o privesc, chiar dacă sunt pertinente în raport cu scopul culegerii acestora;
b. tratamentului datelor personale care îl privesc cu scopul expedierii de materiale publicitare de vânzare directă sau prin efectuarea unor studii de piaţă sau a unor comunicări comerciale.

 Am citit scrisoarea informativă în temeiul Art. 13 D.L. 196/2003 şi sunt de acord cu prelucrarea datelor personal *